کاش من یک بچه آهو می شدم
می دویدم روز و شب در دشتها
توی کوه و دشت و صحرا روز و شب
می دویدم تا که می دیدم تو را

کاش روزی می نشستی پیش من
می کشیدی دست خود را بر سرم
شاد می کردی مرا با خنده ات
دوست بودی با من و با خواهرم

چونکه روزی مادر م می گفت تو
دوست با یک بچه آهو بوده ای
خوش به حال بچه آهویی که تو
توی صحرا ضامن او بوده ای

پس بیا من بچه آهو می شوم
بچه آهویی که تنها مانده است
بچه آهویی که تنها و غریب
در میان دشت و صحرا مانده است

روز و شب در انتظارم پس بیا
دوست شو با من مرا هم ناز کن
بند غم را از دو پای کوچکم
با دو دست مهربانت باز کن
 


تاريخ : دوشنبه دهم شهریور 1393 | 13:37 | نویسنده : گرجی زاده |
زیاد از حداب اب خوردن بدون احساس زیاداب نوشیدن موجب کندی حا فظه می شود.

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | 12:53 | نویسنده : گرجی زاده |
 روزی درجنگل دیدم که گاو نیشی پلوی من می اید.

من چون که من بچه بود وحا لیم نمی شد چوب را گرفتم و اورا زدم.

گاو من را دنبالم کرد و من جیغ کشیدم و فرار کردم.تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 13:21 | نویسنده : گرجی زاده |
 روزی درجنگل دیدم که گاو نیشی پلوی من می اید.

من چون که من بچه بود وحا لیم نمی شد چوب را گرفتم و اورا زدم.

گاو من را دنبالم کرد و من جیغ کشیدم و فرار کردم.تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 13:21 | نویسنده : گرجی زاده |

حلول ماه عید و شادی مسلمین است.

پایان ماه روزه، برای صائمین است

نشاط و افتخار و شادی و سربلندی

از محک الهی برای مؤمنین استتاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 13:11 | نویسنده : گرجی زاده |

دعا می کنم غرق باران شوی

چو بوی خوش یاس و ریحان شوی

چو یاران مهدی (عج) شمارش کنند

دعا می کنم جزو یاران شوی.تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 13:59 | نویسنده : گرجی زاده |