دعا می کنم غرق باران شوی

چو بوی خوش یاس و ریحان شوی

چو یاران مهدی (عج) شمارش کنند

دعا می کنم جزو یاران شوی.تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 13:59 | نویسنده : گرجی زاده |